Vil du vide, hvad registreringsafgiften bliver ved fx import, eksport, ombygning af varebil til personbil eller nedvejning af et køretøj, kan du bede os i Motorstyrelsen om et bindende svar.

  • Et bindende svar koster 400 kr.
  • Du skal betale via netbank.
  • Du skal medsende ansøgningen en kopi af registreringsattesten.
  • Svartid: Op til 3 måneder.
  • Et bindende svar om registreringsafgift er gyldigt i 3 måneder*.

* Gyldigheden ophører dog, hvis der inden udløbet af de 3 måneder sker ændringer i love eller bekendtgørelser, som har betydning for svaret.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter