• Din alder afgør, hvor meget du må indbetale på din aldersopsparing uden betaling af afgift.
  • Indtil 5 år før din folkepensionsalder kan du indbetale op til 5.200 kr. i 2019 (2018: 5.100 kr.).
  • Hvis du har 5 år eller mindre til folkepensionsalder, eller hvis du er folkepensionist, kan du indbetale op til 48.000 kr. i 2019 (2018: 46.000). Vær opmærksom på, at der gælder særlige forhold ved udbetaling fra anden pensionsordning. 
  • Du kan ikke få fradrag for dine indbetalinger.
  • Du betaler automatisk 15,3 % i skat af renter (afkast) ligesom ved andre pensionstyper.
  • Du skal ikke betale skat eller afgift af din aldersopsparing, når du får den udbetalt ved pensionsalderen.
  • Hvis du får din aldersopsparing udbetalt før pensionsalderen, skal du betale en afgift på 20 %.

Ret forskudsopgørelsen, felt 347

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter