• De nye regler har ingen betydning for andre pensionstyper.
  • Dit pensionsselskab kan fortælle dig, hvilken type pensionsordning du har.

Ret forskudsopgørelsen, felt 229

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter