Er du født i 1946-1952 og i arbejde, kan du få et skattenedslag, hvis du opfylder en række betingelser til løn og arbejdstid. Det står på din årsopgørelse, hvis du er berettiget.

  • Skattenedslag: Højst ca. 100.000 kr.
  • Pengene fordeles mellem årsopgørelsen for årene, hvor du fylder 64 og 65 år.

Mulighed for  indsigelse over beskæftigelsesgraden

En ny lovændring giver i perioden 1. januar 2019 til 31 marts 2019 mulighed for, at du kan gøre indsigelse over beskæftigelsesgraden. Lovændringen betyder, at ATP efter anmodning fra seniorer, der er omfattet af lov om skattenedslag for seniorer, kan genoptage afgørelsen om beskæftigelsesgraden.

ATP informerer nærmere om lovændringen på borger.dk.
Information på borger.dk om lovændringen

De øvrige betingelser for at opnå skattenedslag for seniorer ændres ikke.

Se om du får skattenedslag på din årsopgørelse eller i "Orientering om seniornedslag"

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter