Alle, der har am-bidragspligtig løn eller overskud af virksomhed, får automatisk et beskæftigelsesfradrag.

  • Beskæftigelsesfradraget er på 9,50 % og kan højst være 34.300 kr. i 2018 (8,75 % og 30.000 kr. i 2017).

Fra og med 2018 får alle, der har am-bidragspligtig løn eller overskud af virksomhed på mindst 187.500 kr., derudover automatisk et jobfradrag.

  • Jobfradraget er på 2,50 % af indkomsten over 187.500 kr. og kan højst være 1.400 kr. i 2018.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter