Alle, der har am-bidragspligtig løn eller overskud af virksomhed, får automatisk et beskæftigelsesfradrag:

  • Beskæftigelsesfradraget er på 10,10 % og kan højst være 37.200 kr. i 2019 (9,50 % og 34.300 kr. i 2018).

Alle, der har am-bidragspligtig løn eller overskud af virksomhed får også automatisk et jobfradrag:

  • Jobfradraget er på 3,75 % af indkomsten over 191.600 kr. og kan højst være 2.100 kr. i 2019 (2,50 %, 187.500 kr. og 1.400 kr. i 2018).

Beskæftigelses- og jobfradraget beregnes som en procentdel af din indkomst. Der er dog en grænse for, hvor store fradrag du kan få.

Beskæftigelsesfradrag

Procent Fradrag er højst Beløb, du mindst skal tjene for at få fuldt fradrag
2018 9,50 34.300 kr. 361.053 kr.
2019 10,10 37.200 kr. 368.317 kr.

Jobfradrag

Procent Fradrag er højst Beløb, du mindst skal tjene for at få fuldt fradrag
2018 2,50*  1.400 kr. 243.500 kr.
2019 3,75** 2.100 kr. 247.600 kr.

* Af indkomst over 187.500 kr.
** Af indkomst over 191.600 kr.

Fradragene beregnes automatisk af din løn (inklusive am-bidrag) eller fx overskud af din virksomhed.

I 2019 er beskæftigelsesfradraget til enlige forsørgere, som har ret til og modtager ekstra børnetilskud efter børnetilskudsloven, på højst 22.400 kr. (21.200 kr. i 2018). 

Hvis du bliver enlig forsørger

Skattestyrelsen får automatisk besked fra Udbetaling Danmark, hvis du bliver enlig forsørger, så du får automatisk det ekstra fradrag. Udbetaling Danmark orienterer os en gang i kvartalet. Når vi har fået besked om, at du er enlig forsørger, får du automatisk en ny forskudsopgørelse.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.