Du får automatisk fradrag for:

 • renter for banklån
 • renter og bidrag for realkreditlån
 • renter for forbrugslån hos et finansieringsselskab
 • renter på en kontokortordning
 • negative renter.

Se dit rentefradrag på årsopgørelsen

Ret dine renteudgifter i forskudsopgørelsen, felt 481 og 483

Når du har et lån med din ægtefælle eller samlever, bliver renteudgiften indberettet automatisk med 50 % af de samlede renteudgifter til hver på årsopgørelsen.

Fælles lån med din ægtefælle

Hvis du og din ægtefælle er gift og sambeskattet, og I ønsker en anden fordeling af renterne, kan I overføre renteudgifterne mellem hinanden på årsopgørelsen. På forskudsopgørelsen kan I skrive jeres individuelle rentefradrag. Log på TastSelv og tilføj oplysningerne.

Fælles lån, når I ikke er gift

Hvis du har et fælles lån med en, du ikke er gift med, fx din samlever, skal I kontakte os for at få ændret fordelingen af renter. I kan kun få ændret rentefordelingen, hvis hæftelsen for lånet er ændret i forhold til, da I oprettede lånet.

Kontakt os:

 1. Log på TastSelv
 2. Vælg Kontakt
 3. Vælg Skriv til os
 4. Vælg Indkomst og fradrag
 5. Vælg Årsopgørelse 2020
 6. Vælg Spørgsmål og ændringer til årsopgørelse 2020
 7. Vælg Fradrag
 8. Vælg Rentefradrag
 9. Vælg Anmodning om flytning af renter (Borger)/(Erhverv/selvstændig)
 10. Udfyld oplysningerne. HUSK at vedhæfte dokumentation i form af en underskrevet aftale (af alle parter), hvor der står, hvordan gælden (hæftelsen) nu er fordelt. Vi kan ikke behandle din anmodning uden dokumentation.
 11. Tryk Send.

I kan også sende en ansøgning pr. brev. I skal uddybe, hvad I vil rette og hvorfor. Husk også at vedlægge dokumentationen.

Send til:

Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

  Hvis I går fra hinanden

  Hvis den ændrede fordeling af renter skyldes, at I er flyttet fra hinanden og ikke længere skal dele rentefradraget, skal I bruge samme fremgangsmåde som ovenfor.

  Flytter I fra hinanden og ejer bolig sammen, kan I her læse om, hvordan I skal forholde jer i forhold til ejendomsværdiskatten:

  Ejendomsværdiskat, når I flytter fra hinanden

  Du skal skrive dine renteudgifter på din forskudsopgørelse, hvis du vil have fradraget løbende gennem året.

  Når du skriver disse renteudgifter på din årsopgørelse, får du dit fradrag.

  • Renter i private låneforhold, hvor den, du har lånt pengene af, ikke har pligt til at indberette det.
  • Fradragsberettigede renter på privat gæld.
  • Renter fra refusionsopgørelsen ved køb og salg af fast ejendom.   
  • Difference-renter, når du indfrier eller omlægger realkreditlån.
  • Renteudgifter af lån med mere end to ejere.
  • Du har en ejerlejlighed med fælleslån optaget via ejerforeningen, som du betaler afdrag og renter af via de månedlige bidrag til ejerforeningen.
  • Renter af gæld i udlandet.

  Skriv renteudgifter på din årsopgørelse, rubrik 44

  Renter af gæld i udlandet skal du skrive på under Udenlandsk indkomst (renteudgifter i rubrik 432 og gæld i rubrik 493).

  • Renter for skatter, am-bidrag, særlig pensionsopsparing samt told- og forbrugsafgifter.
  • Har du ikke betalt dine renteudgifter for tidligere år, kan du først få rentefradrag, når du betaler.
  • Renter, hvis du har påtaget dig en gæld som arveforskud eller ved en gave til dine børn, børnebørn, adoptivbørn, plejebørn og stedbørn og disses børn og ægtefæller. 
  • Renter af lån, der er ydet ifølge lov om lån til betaling af ejendomsskatter.
  • Renter af boligydelseslån, der er ydet ifølge lov om boligydelse til pensionister eller ifølge lov om individuel boligstøtte.
  • Renter, der er dækket af et skattefrit tilskud (fx ved byfornyelseslån).
  • Renter, som påhviler andelsboligforeningen og ikke den enkelte andelshaver. Det gælder også, selvom den enkelte andelshaver betaler renterne over boligafgiften. 

  Renter på offentlig gæld er ikke fradragsberettiget fra og med indkomståret 2020.

  Negative renter betyder, at du enten betaler penge for at have en opsparing stående i banken eller får penge for at låne.

  • Indestående/opsparing: Du får fradrag for negative renter på en indlånskonto. Beløbet bliver automatisk indberettet til din årsopgørelse som et minusbeløb i rubrik 31 Renteindtægter af indestående i bank m.m..
  • Lån: Hvis du har et lån i en bank, sparekasse eller kreditforening og får negative renter vil beløbet automatisk stå på årsopgørelsen som et minusbeløb i rubrik 41 Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter m.m. eller rubrik 42 Renteudgifter af gæld til banker m.m. 

  På forskudsopgørelsen står Renteindtægter af indestående i bank m.m. i felt 233, Renteudgifter af gæld til realkreditinstitutter m.m. i felt 483 og Renteudgifter af gæld til banker m.m. i felt 481. 

  For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.