Hvis du har fået en omvurdering (fx ved nybyggeri eller ombygning) i 2020, kan du klage til Skatteankestyrelsen. Skatteankestyrelsen skal modtage din klage senest den 1. juli 2021.

Fristen for at klage over 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 og 2019 er overskredet.

Send din klage til Skatteankestyrelsen

I klagen skal du skrive, hvorfor du mener, at vurderingen er forkert, og vedlægge oplysninger, som støtter dit synspunkt.

Du skal desuden vedlægge en kopi af din ejendomsvurdering og eventuelle senere vurderinger.

Send klagen

Du kan sende klagen elektronisk via skatteankestyrelsen.dk 

Hvis du ikke har mulighed for at sende klagen elektronisk, kan du skrive til:

Skatteankestyrelsen

Ved Vesterport 6, 4. sal

1612 København V.

Skatteankestyrelsen sender klagen til udtalelse hos Vurderingsstyrelsen, som sender et forslag til en ny vurdering, hvis det skønnes, at vurderingen er forkert.

Hvis du ikke er berettiget til en omvurdering, kan du søge om at få genoptaget din vurdering ved ordinær genoptagelse eller ekstraordinær genoptagelse.

Læs mere om genoptagelse

Hvis du ikke er enig i omvurderingen eller forslaget til ny vurdering, sender Vurderingsstyrelsen en udtalelse til Skatteankestyrelsen, som sender sagen til afgørelse i et vurderingsankenævn eller Landsskatteretten.

Du bliver orienteret om, hvor klagen skal behandles.

Hvis Skatteankestyrelsen har visiteret din klage til et vurderingsankenævn, kan du vælge, at klagen i stedet skal afgøres af Landsskatteretten.

Det koster 500 kr. at klage, hvis Vurderingsankenævnet eller Landsskatteretten behandler din klage.

Hvis du har spørgsmål til vurderingen eller er i tvivl, om den er rigtig, er du velkommen til at ringe til os på 72 22 28 26.

Inden du klager, bør du se på, om den pris, du kunne have fået for ejendommen den 1. oktober 2011 eller 2012, er meget forskellig fra vores vurdering.

Du kan eventuelt sammenligne vurderingen med salgsprisen på ejendomme i dit nærområde.

Slå salgspriser op på ois.dk  

En ændring af ejendomsværdien betyder ikke nødvendigvis en ændring i den ejendomsværdiskat, du skal betale. Det skyldes, at ejendomsværdiskatten bliver beregnet af den laveste af disse tre værdier:

  • Den aktuelle ejendomsværdi

  • Ejendomsværdien den 1. januar 2001 + 5 pct.

  • Ejendomsværdien den 1. januar 2002.

Vurderingen kan være påvirket af særlige forhold, der kun gælder for din ejendom. Hvis vi ikke allerede har taget hensyn til forholdene, skal du kontakte os.

Er der fejl i BBR-oplysningerne, skal du kontakte kommunens BBR-myndighed.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.