Hvis du lejer din bolig ud en del af året eller lejer et eller flere værelser ud, kan du bruge vores vejledende beregner til at:

  • regne ud, hvor meget du skal indberette i TastSelv.
  • se, hvor meget du kan tjene på at udleje, før du skal betale skat.

Beregneren bygger på den såkaldte bundfradragsløsning, hvor du betaler skat af den del af lejeindtægten, som overstiger dit bundfradrag*.

Du kan også vælge løsningen med et regnskabsmæssigt fradrag, hvor du betaler skat af lejeindtægten fratrukket de faktiske udgifter.

*OBS: Der er i 2019 kommet nye regler (med tilbagevirkende kraft fra 2018) med et fast bundfradrag. Dette bundfradrag medtager beregneren endnu ikke. Den beregner altså pt. kun ud fra de eksisterende regler. Vi arbejder på at opdatere beregneren til også at gælde de nye regler.

Læs om reglerne for bundfradrag og regnskabsmæssigt fradrag

Vent, loader program...

Udlejning af sommerhus, kontor mv. er ikke omfattet af beregneren.

Beregneren er vejledende (dvs. at der ikke kan støttes ret på denne).  Der tages forbehold for eventuelle fejl og mangler. Hvis du er flyttet i løbet af året og har udlejet fra flere adresser, skal du lave en beregning for hver adresse.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter