Hvis du kører privat i en bil, som din arbejdsgiver stiller til rådighed for dig, har du "fri bil til rådighed" (firmabil). Det skal du betale skat af.

Reglerne er:

  • Hvis du har fri bil, skal du betale skat af en procentdel af bilens værdi plus et miljøtillæg.
  • Det har ingen betydning for skatten, hvor meget du kører i bilen.
  • Din arbejdsgiver sørger for, at du løbende betaler skat af den fri bil sammen med din løn. Det kan du se på din lønseddel.
  • Du bør selv lægge værdien af fri bil sammen med din løn og skrive det i forskudsopgørelsens felt 201 (hvis den ikke allerede står der), så den indgår i beregningen af din trækprocent og dit fradrag.
  • Du kan ikke få kørselsfradrag, hvis du har fri bil.

Tilføj værdien af fri bil på din forskudsopgørelse, felt 201

Uanset, hvad bilen er værd, bliver skatten beregnet ud fra en minimumsværdi på 160.000 kr.

For nye biler og biler, som på anskaffelsestidspunktet er højst tre år gamle

For nye biler og biler, som på anskaffelsestidspunktet er højst tre år gamle, sættes værdien til nyvognsprisen. Det gælder fra tidspunktet for indregistrering første gang og de efterfølgende 36 måneder. Herefter nedsættes værdien til 75 procent, dog mindst 160.000 kr.

Det betyder, at hvis din firmabil er indregistreret i december 2010, vil du få nedsat beregningsgrundlaget til 75 procent af nyvognsprisen med virkning fra december 2013.

Brugte biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering

For brugte biler, der er anskaffet mere end tre år efter første indregistrering, anvendes købsprisen som grundlag for beregningen, dog som minimum 160.000 kr.

Hvis bilen er højst 300.000 kr. værd, skal du betale skat af 25 procent af værdien plus et miljøtillæg.

Hvis bilen er mere end 300.000 kr. værd, så skal du betale skat af 25 procent af de første 300.000 kr. og 20 procent af resten plus et miljøtillæg.

Undtagelse: Udligningsafgiften på dieselbiler og eventuelt privatbenyttelsestillæg skal ikke medregnes. Disse to poster fremgår af opkrævningen af ejerafgift eller vægtafgift, så arbejdsgiveren nemt kan trække dem fra.

Eksempel

Bilen er fire år, når du får den stillet til rådighed. Dens markedsmæssige værdi er 100.000 kr. Dens værdi sættes dog som minimum til 160.000 kr.

Bilens værdi: 160.000 kr. (som minimum)

Miljøtillæg (5.000 kr. + 50 %): 7.500 kr.

Skat af 25 procent af værdien: 0,25 x 160.000 = 40.000 kr.

Hertil lægges miljøtillægget på 7.500 kr.: Hertil lægges miljøtillægget på 7.500 kr.

Du skal altså beskattes af 47.500 kr. Hvor meget det præcis betyder i kroner og øre for dig, afhænger af din skatteprocent. Beløbet 47.500 kr. vil indgå i rubrikken for lønindkomst på din årsopgørelse.

Har du kun fri bil en del af året, bliver du kun beskattet af et forholdsmæssigt beløb svarende til det antal måneder, du har bilen til rådighed. Der rundes op til hele måneder.

Får du fri bil i løbet af året, skal du ændre din forskudsopgørelse. Du skal lægge værdien af fri bil oveni i det beløb, der står i felt 201. Du finder frem til værdien af fri bil ved at lave en beregning som i eksemplet ovenover, dividere med 12 måneder og gange med det antal måneder, du har bilen til rådighed.

Når du ændrer din forskudsopgørelse for i år, er der også rubrikker for næste år. Du skal huske at ændre beløbet i felt 201 for begge år.

Hvis du betaler arbejdsgiveren for at køre privat i bilen, skal det beløb, du betaler arbejdsgiveren af din nettoløn, trækkes fra den skattepligtige værdi ved at have firmabilen.

Hvis du for eksempel selv betaler benzinen direkte til tankstationen eller olieselskabet, giver det ikke fradrag eller nedslag i din skat.

Du kan bruge bilen til eget brug, så meget du vil, når du betaler skat af fri bil. Din husstand kan også bruge bilen.

Du kan dog ikke få kørselsfradrag, når du har fri bil.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.