Indhold

Dette afsnit handler om, hvornår Skatteforvaltningen har mulighed for at gennemtvinge pligter ved at pålægge daglige bøder.

Afsnittet indeholder: 

  • Regel om daglige bøder 

Regel om daglige bøder

Såfremt den sagkyndige eller en tredjemand, som har regnskabsmaterialet m.v. i besiddelse, ikke efterkommer en anmodning fra Skatteforvaltningen om at indsende materiale, kan Skatteforvaltningen fremtvinge dette ved påbud og pålæg af tvangsbøder. Se SFL § 58 a, stk. 2.

Et påbud skal indeholde en henvisning til den relevante bestemmelse og en anvisning af, hvilke konkrete handlinger den sagkyndige skal gennemføre for at overholde den pågældende bestemmelse. Påbuddet gives skriftligt, og det skal fremgå, at hvis det ikke efterleves inden for den angivne frist, kan den sagkyndige pålægges daglige bøder, indtil dette efterleves.

Hensigten med påbuddet, som også har karakter af vejledning, er at få den sagkyndige til at efterleve reglerne.

Se også