Hvis stykstørrelsen på dine aktier ændres, mens du ejer dem, skal du være opmærksom på det, når du sælger dem.

  • Ændres stykstørrelsen på dine aktier, ændres den nominelle værdi ikke, men du skal være opmærksom, når du opgør gevinst og tab.
  • Du skal ikke oplyse det til Skattestyrelsen, når dine aktiers stykstørrelse ændres.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter