Når du modtager punktafgiftspligtige varer fra vareafsendere i andre EU-lande, uden at afgift er betalt i afsenderlandet, vil du i EMCS modtage et elektronisk ledsagedokument (IE801) fra vareafsender.

Du skal kvittere for modtagelsen ved at udfylde en elektronisk kvittering senest fem hverdage efter modtagelse af varerne. I kvitteringen (IE818) tilkendegiver du, om du accepterer eller afviser hele eller en del af forsendelsen. Du skal også kvittere for varer, der er fritaget for afgift, som fx visse mineralolieprodukter.

Du skal således gennemgå forsendelsen og kontrollere, om de modtagne varer svarer til det, der fremgår af det elektroniske ledsagedokument, særligt med hensyn til vareart og mængde. Hvis der er en difference, skal du angive det på kvitteringen.

Læs mere og se skærmbilleder af, hvordan du kvitterer for dine varer trin for trin:

Brugervejledning til EMCS webløsning

Dine forsendelser, som endnu ikke er kvitteret, kan ses i EMCS under faneblad Udestående opgaver.

Som vareafsender skal du sikre dig, at varemodtageren kvitterer for modtagelsen af varerne i EMCS. Der er kvitteret for forsendelsen, når du modtager en meddelelse (IE818).

Hvis du ikke modtager en kvittering fra varemodtager inden for en frist på fem hverdage efter leveringsdatoen, skal du straks kontakte varemodtageren for at få denne til at sende en kvittering. Dine forsendelser, som endnu ikke er afsluttet, kan ses i EMCS under faneblad Åbne forsendelser.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.