En bindende tariferingsoplysning (BTO) er en bindende afgørelse af, hvilken varekode i Toldtariffen en bestemt vare har (varens tarifering).

En varekode bruges sammen med varens oprindelse til at finde ud af, hvilken toldsats varen er pålagt.

Fra 1. oktober 2019 skal du søge digitalt om en BTO for en varekode via den nye virksomhedsportal EU Trader Portal.

Søg bindende afgørelse om en varekode (BTO)

For at du kan søge om en bindende tariferingsoplysning via portalen skal du sikre, at din virksomhed har et EORI-nummer, er sat op til at modtage den nødvendige kommunikation gennem systemet og evt. er tildelt de korrekte roller og rettigheder.

Find alle vejledninger til, hvordan du får adgang til EU Trader Portal.

Hvis du søger inden 1. oktober 2019

Indtil 1. oktober 2019 skal du søge om en BTO ved at benytte blanket 14.021 - Ansøgning om bindende tariferingsoplysninger (BTO). Du kan finde en vejledning til at udfylde ansøgningsblanketten i umiddelbar forlængelse af ansøgningsblanketten. 

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter