2018 IFPA

Der er ingen ændringer i strukturerne i forhold til indkomståret 2015, 2016 og 2017. I individstrukturer for 2018 er der dog lavet nye henvisningsnumre til den omskrevne indberetningsvejledning:

Individ 0001 - start

Individ 2235 - udlodning/udbytte og beholdning fra/i aktier/beviser i investeringsforeninger/investeringsselskaber

Individ 2237 - køb/salg af aktier/beviser i investeringsforeninger/investeringsselskaber

Individ 9998 - slut

Individ 4821 - fejlliste individ 2235

Individ 4821 - fejlliste individ 2237


Manuelle indberetningsblanketter -
03.038: Udlodning, geninvestering, beholdning
03.037: Køb/salg - Professionel
03.046: Køb/salg - privat

Blanket 03.038 og 03.037 skal rekvireres hos center for eKapital. Skiv en mail til ekapital@sktst.dk.
Blanket 03.046  - privat, kan hentes vis Skattestyrelsens hjemmeside