NB: For begge lister gælder det, at de anførte klassifikationer er dem som de udstederansvarlige (selskaberne og investeringsforeningerne/afdelingerne/andelsklasserne) har foretaget om sig selv, gennem det klassifikationssystem som VP Securities A/S har stillet til rådighed. Dette betyder, at klassifikationerne ikke er verificeret af Skattestyrelsen.