Osoba zamieszkująca w Danii może uzyskać 30-dniowe zezwolenie na użytkowanie pojazdu zarejestrowanego za granicą. Bez tego dokumentu poruszanie się nim po terenie Danii jest niezgodne z prawem. Z zezwolenia można korzystać w związku z wwozem pojazdów lub tymczasowym użytkowaniem samochodu zastępczego w okresie naprawy własnego pojazdu za granicą.

Uzyskanie zezwolenia, które wydaje Duński Urząd Rejestracji Pojazdów, jest konieczne przed wprowadzeniem pojazdu na terytorium kraju, tj. przed przekroczeniem granicy duńskiej. W tym celu należy:

  • Dokonać zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Pojazdów, wypełniając formularz znajdujący się pod adresem skat.dk/driving-with-non-danish-plates.
  • Wydrukować potwierdzenie i przechowywać je w pojeździe podczas poruszania się nim po Danii na zagranicznych tablicach.
  • Zarejestrować pojazd w ciągu 30 dni od przybycia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Należy zwrócić uwagę, że zasady te nie mają zastosowania do pojazdów przywiezionych do Danii na tymczasowych tablicach rejestracyjnych. Takie pojazdy trzeba zarejestrować przed rozpoczęciem ich użytkowania w Danii.