Så længe dit fjernsalg sker med dansk moms og er under beløbsgrænsen for registrering i andre EU-lande, skal du ikke anføre noget i momsangivelsens rubrik B - varer eller C (alene angives i rubrikken for salgsmoms) og heller ikke indberette til EU-salg uden moms.

Til gengæld skal du bogføre salget opdelt for hvert enkelt EU-land i dit regnskab.

Overskrider dit fjernsalg beløbsgrænsen for registrering i andre EU-lande, og du bliver momsregistreret i et andet EU-land, skal du

  • orientere Skattestyrelsen om dit momsnummer i det andet EU-land
  • ikke beregne dansk moms af dit salg i det andet EU-land og
  • medtage værdien af salget fra dit momsnummer i det andet EU-land til ikke-registrerede kunder i det pågældende land i rubrik B - varer, der ikke indberettes til "EU-salg uden moms" på din danske momsangivelse. Salget (defineres stadig som fjernsalg) skal ikke medtages på EU-salgsangivelsen.
  • Du skal opbevare regnskabsmaterialet i 5 år efter regnskabsårets udgang.