Resumé

Dette afsnit handler om:

  • Hvem er skattepligtig af pensionsafkast? (C.G.1)
  • Hvilket afkast er skattepligtigt? (C.G.2)
  • Opgørelse af beskatningsgrundlaget (C.G.3)
  • Opkrævning med videre (C.G.4). 
Hvad er nyt?

Denne udgave indeholder reglerne gældende for indkomståret 2015.

Vejledningen er i forhold til Vejledningen 2014-2 ajourført med ændringerne om opgørelse af overgangsfradraget (82-saldoen) for Lønmodtagernes Dyrtidsfond som følge af lov nr. 1531 af 27. december 2014. Se afsnit C.G.2.7.5.1. og afsnit C.G.2.7.5.2.

Vejledningen er er i forhold til Vejledningen 2014-2 ajourført med ændringerne som følge af ny bekendtgørelse om visse regler i pensionsafkastbeskatningsloven, se bekendtgørelse nr. 1138 af 22. oktober 2014, se specielt afsnit C.G.4.6.

Vejledningen er i forhold til vejledningen 2015-1 udelukkende ajourført med redaktionelle rettelser. 

Den selvstændige vejledning "Beskatning af pensionsafkast" udkommer ikke længere som en selvstændig juridisk vejledning, men er flyttet over i "Den juridiske vejledning".