SKATs Kontaktudvalg

For at styrke samarbejdet mellem SKAT og erhvervsorganisationer er der pr. 1. januar 2013 nedsat fem faglige kontaktudvalg i SKAT. Kontaktudvalgene består af repræsentanter for rådgiver- og erhvervsorganisationer samt medlemmer fra SKAT. I kontaktudvalgene informeres der bl.a. om SKATs administration i forhold til virksomheder og rådgivere og der sker en drøftelse heraf. I kontaktudvalgene har virksomheder og rådgivere mulighed for at drøfte og komme med idéer og forslag til forbedringer af de aktiviteter, som SKAT målretter til dem. Kontaktudvalgene vil desuden diskutere spørgsmål om fortolkning af lovgivning og implementering af nye love samt drøfte behovet og formen for SKATs vejlednings- og informationsarbejde.

SKATs Skattekontaktudvalg SKATs Momskontaktudvalg

Visning af billede: linkiconKommissorium
Visning af billede: linkiconMedlemsliste
Visning af billede: linkiconReferater

Visning af billede: linkiconKommissorium
Visning af billede: linkiconMedlemsliste
Visning af billede: linkiconReferater

SKATs Finanskontaktudvalg SKATs Motorkontaktudvalg

Visning af billede: linkiconKommissorium
Visning af billede: linkiconMedlemsliste
Visning af billede: linkiconReferater

Visning af billede: linkiconKommissorium
Visning af billede: linkiconMedlemsliste
Visning af billede: linkiconReferater

SKATs Toldkontaktudvalg  

Visning af billede: linkiconKommissorium
Visning af billede: linkiconMedlemsliste
Visning af billede: linkiconReferater


Tidligere udvalg
De fem ovenstående udvalg erstattede den 1. januar 2013 de tidligere specielle eksterne kontaktudvalg.