Bistandskonventionens baggrund, formål og historik

OECD og Europarådet åbnede i 1988 for undertegnelse af Konventionen om administrativ bistand i skattesager. Danmark tiltrådte konventionen den 16. juli 1992.

Konventionen trådte i kraft den 1. april 1995, efter at de første fem lande havde tiltrådt konventionen. Det var Danmark, Finland, Norge, Sverige og USA.

Den 27. maj 2010 åbnede OECD og Europarådet for undertegnelse af en protokol om ændring af konventionen. Danmark underskrev protokollen ved den lejlighed og tiltrådte protokollen den 28. januar 2011.

2010-protokollen trådte i kraft den 1. juni 2011, efter at de første fem lande havde tiltrådt den. Det var Danmark, Finland, Georgien, Norge og Slovenien. Ved udgangen af 2018 havde 126 lande og områder tilsluttet sig konventionen.

Se også

 

  • OECD's hjemmeside med listen over lande, der har tiltrådt bistandskonventionen og den tilhørende ændringsprotokol.