Dato for offentliggørelse
08 Jan 2021 08:11
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (12.1) :

I afsnit 0. Nyhedsbrev er indsat et afsnit om grænsegængere og hjemmearbejde - hvordan man skal forholde sig med indberetninger på personer med bopæl i udlandet, der under Coronakrisen arbejder mere hjemme end sædvanligt. 

I afsnit 17 er slutdatoen for landekode GB slettet, da der hersker en vis usikkerhed omkring brugen af denne contra XU og XI. Fra 1.1.2021 kan XI og XU anvendes, men man kan også fortsat anvende GB.

Nyt i forrige version (11.9):

I afsnit 0. Nyhedsbrev er indsat frister for indberetninger til årsopgørelsen 2020.

I afsnit 0. Nyhedsbrev er indsat en "teaser" om finanslovsaftalens afsnit om særlige skattefrie "forlystelses-gavekort" i 2021. 

Beløbsgrænser for 2021 for personalegoder, hvor beløbene reguleres efter personskattelovens § 20, er indsat i afsnit 8.4. Det samme er Skatterådets satser for 2021 for fri kost og logi.

I afsnit 17. Landekoder er GB for England/Nordirland udgået pr 31.12.2020 og erstattet af XU for England uden Nordirland og XI for Nordirland. 

ISBN-nummer
978-87-417-0931-4
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen