Dato for offentliggørelse
29 Jun 2021 13:05
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og til dels den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (12.8):

I afsnit 0. Nyhedsbrev fortæller vi om en række nye valideringer på personalegoder og validering på sammenhængen i en indberetning. De første af disse valideringer træder i kraft omkring 1. september 2021.

De ændringer i valideringen af "heraf-felter", der er beskrevet i afsnit 0. Nyhedsbrev, er også beskrevet under de enkelte felter i afsnit 8.2. Løn.... og i 8.4. Personalegoder...

I afsnit 5. Identifikation af indkomstmodtager, er det præciseret, at indberetninger på personer bosiddende i udlandet altid skal ledsages af navn, adr, mm. aht. udveksling af indkomstoplysninger med personens bopælsland. 

I afsnit 6. Lønperiode er vejledningen til Forud/Bagud-angivelsen tydeliggjort, lige som markeringens betydning for periodiseringen er tydeliggjort. Det er i underafsnittene "Vigtig info om dispositionsdatoen" og "Forud/Bagud", ændringerne er foretaget.

Nyt i forrige version (12.7):

Afsnit 7. Produktionsenhedsnummer er opdateret med et nyt afsnit om hjemmearbejdspladser og at udenlandske arbejdsadresser skal indberettes med produktionsenhedsnummeret for virksomhedens hovedadresse. 

I afsnit 8.4. Personalegoder er som første underafsnit indsat oplysninger om, at coronarelaterede gavekort, tests og værnemidler ikke er skatte- og indberetningspligtige.

I afsnit 14.1 Regulering af offentlige ydelser, er det præciseret, at en negativ regulering altid skal indberettes under samme se-nr, som den oprindelige ydelse blev indberettet under.

Der er indsat nyt afsnit 20.1 om indberetning af frivillig tilbagebetalt coronastøtte. Afsnittet er til brug for de offentlige myndigheder, der udbetaler støtte og modtager denne retur fra støttemodtager.

ISBN-nummer
978-87-417-0679-5
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen