Dato for offentliggørelse
16 Aug 2019 15:38
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (10.4):

I afsnit 0. Nyhedsbrev, er der nævnt, at Anlægsgartnernes feriekasse er nedlagt pr 28. august 2019.

I afsnit 8.3. er afsnittet om behandling af funktionærers overenskomstmæssige pensionsbidrag af feriepenge for overgangsåret ændret væsentligt, i det pensionsbidraget også skal beregnes og indberettes for funktionærer, der ikke fratræder.

I afsnit 8.3.6. er listen over feriekasser ajourført med nedlæggelsen af Danske Anlægsgartnere.

Hvad var nyt i forrige version (10.3):

I afsnit 0. Nyhedsbrev er der info om

  • ny vejledningsside om indberetning af feriepenge for overgangsåret i anledning af ny ferielov 
  • teknisk omlægning af eIndkomst

I afsnit 8.3 om feriepenge, manglede der i version 10.2 rammer omkring en række tabeller. Nu er der sat rammer omkring tabellerne, hvilket fremmer læsevenligheden.

Afsnit 9.4.2. og -3. er ajourført med de nye feriefelter 210, 211 og 20006. 

I afsnit 17. Landekoder, er der udenfor ISO 3166 tilføjet landekode XK for Kosovo, der fremover accepteres i indberetninger.

ISBN-nummer
978-87-417-0538-5
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen