Dato for offentliggørelse
20 May 2020 15:20
Serienummer
S nr. 94
Resumé

Denne vejledning anvendes til beskrivelse af feltnumre i forbindelse med angivelse af PAL-skat efter PAL § 21. Vejledningen gælder både ved ordinære angivelser og ved korrektionsangivelser vedrørende samtlige institutter omfattet af PAL § 21, uanset hvilken skattepligtsbestemmelse instituttet er omfattet af.

 

Hvad er nyt?

Vejledningen er opdateret med reviderede tekster om bl.a. angivelse af renter af negativ institutskat, negative hensættelser til individniveau og rente af overskydende acontoskat samt andre præciseringer af teksten 

ISBN-nummer
978-87-417-0863-8
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen