Blanketnr.
21.022 A
Formål med blanketten

Blanketten bruges af borgere og virksomheder, der ønsker at få et køretøj registreret med afgiftsfritagelse eller afgiftsnedsættelse efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv.

Digital løsning

Link til online udgave af blanket 21.022 A

Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen