Blanketnr.
21.033
Formål med blanketten

Anvendes af virksomheder og borgere, der ønsker at afgiftsberigtige et køretøj ved at betale kvartalsafgift (udlændingebiler og firmabiler).

Der kan efter ansøgning blive givet tilladelse til ratevis (kvartalsvis) betaling af registreringsafgift for registreringspligtige motorkøretøjer.

Blanketten udfyldes, underskrives og sendes elektronisk via Skat.dk/kontakt eller med post til:

Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Køretøjet bliver værdifastsat af Motorstyrelsen, så registreringsafgiftsbeløbet kan beregnes.

Ansøgningen skal vedlægges dokumentation for, at opholdet er tidsbegrænset.

PDF-udgave

Hent blanket 21.033

Bemærk
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

Til brugere af Apple-produkter:

Vi oplever ofte at modtage blanketter med blanke felter fra en bruger, der har brugt Safari-browseren eller billedfremviseren på Mac til at udfylde blanketten med. De blanke felter skyldes en teknisk fejl i pdf-formatet. Derfor opfordrer vi brugere af Mac til at bruge en anden browser eller andet software til at udfylde blanketterne og sende til os.
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen