Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:39
Serienummer
E nr. 231
Resumé

EU-salg uden moms anvendes til at angive solgte varer og tjenesteydelser til andre EU-lande.

Der kan indberettes ved at taste manuelt eller via filoverførsel.

Hvad er nyt?

Opdatering af vejledningen fra 2011 med nye henvisninger og ny tekst.

ISBN-nummer
978-87-417-0171-4
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen