Dato for offentliggørelse
27 Nov 2019 08:59
Serienummer
S nr. 51
Resumé

Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv. for indkomståret 2018 samt løbende indberetning 2019.

Årsbrevet omfatter de i årsbrevet nævnte områder.

Årsbrevet er Skattestyrelsens orientering til alle indberetningspligtige og indeholder information om de indberetningsændringer, der skal implementeres i de obligatoriske indberetninger til Skattestyrelsen vedrørende det givne indkomstår.

Ændringerne indarbejdes i de respektive indberetningsvejledninger.

Skattestyrelsen udgiver under Årsbrevet en række hjælpelister til brug for indberetningerne mv.
Hjælpelisterne kan opdeles i følgende grupper:

  1. Årets individstrukturer
  2. Årets klassifikationer af værdipapirer
  3. Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen  mv.
Hvad er nyt?

Der er udgivet nye kurs- og klassifikationslister under hjælpelister til Årsbrev 2019.

ISBN-nummer
978-87-417-0811-9
Ansvarlig styrelse
Fælles