Dato for offentliggørelse
10 Jul 2020 14:14
Serienummer
S nr. 51
Resumé

Årsbrev om indberetning af renter, værdipapirer mv. for indkomståret 2020 samt løbende indberetning 2021.

Årsbrevet omfatter de i årsbrevet nævnte områder.

Årsbrevet er Skattestyrelsens orientering til alle indberetningspligtige og indeholder information om de indberetningsændringer, der skal implementeres i de obligatoriske indberetninger til Skattestyrelsen vedrørende det givne indkomstår.

Ændringerne indarbejdes i de respektive indberetningsvejledninger.

Skattestyrelsen udgiver under Årsbrevet en række hjælpelister til brug for indberetningerne mv.
Hjælpelisterne kan opdeles i følgende grupper:

  1. Årets individstrukturer
  2. Årets klassifikationer af værdipapirer
  3. Øvrige hjælpelister til brug for indberetningen  mv.
Hvad er nyt?

Ny individstruktur 2238 (IFPA), der skal bruges bruges ved indberetning om provisioner mv. der videregives til kunder jf. skatteindberetningsloven § 15 a, ligger nu under Årsbrev 2020.

Den nye individstruktur 2238 har medført, at der også er sket ændringer til fejlindivid 4821 i IFPA. En opdateret individstruktur til 4821 er også lagt under Årsbrev 2020.

Endelig er der lagt en liste over selskaber registreret efter selskabsskatteloven § 3 stk. 1 nr. 19 under hjælpelister til Årsbrev 2020.

ISBN-nummer
978-87-417-0870-6
Ansvarlig styrelse
Fælles