Dato for offentliggørelse
04 Apr 2019 09:51
Serienummer
P nr. 31
Resumé

Erklæringspligten for konti og depoter er i udlandet er ophævet pr. 31. december 2018. 

OECD' globale standard for indberetning og udveksling af konto- og depotoplysninger blev gennemført med virkning for 2016. Det betyder at skatteforvaltningen automatisk vil modtage oplysninger om konti og depoter fra udenlandske myndigheder. Derfor er der ikke længere behov for at borgerne skal indsende en erklæring herom.

Der er forsat pligt til at indsende erklæring når du opretter en livs- eller pensionsordning, syge- eller ulykkesforsikring, pensionsordning i udlandet eller hvis du giver en gave til en person i udlandet. 

Reglerne fremgår af skattekontrolloven lov.nr. 1535 af 19/12/2017 §§ 16-21 og § 23.

Vejledningen beskriver gældende regler om den erklæring der skal afgives til Skattestyrelsen.

Hvad er nyt?

Afsnit vedrørende erklæringer for konti og depoter er udgået.

ISBN-nummer
978-87-417-0499-9
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen