Dataudvekslingsplatformen er en sikker måde at udveksle Skatteforvaltningens data om borgere og virksomheders økonomiske forhold til offentlige myndigheder eller private aktører.

Data deles først efter forudgående godkendelse af formål og lovmæssigt grundlag.

Log på Dataudvekslingsplatformen

Dataudvekslingsplatformen er en samlet løsning, der tilbyder en ensartet adgang til Skatteforvaltningens mange oplysninger om borgere og virksomheders økonomiske forhold. Der er tale om en digital platform til deling af data fra en række forskellige kildesystemer.

I første omgang kan der opnås adgang til en række oplysninger, som stammer fra borgernes årsopgørelse og forskudsopgørelse, samt adgang til oplysninger om virksomheders momsdata.

Myndigheder og virksomheder får kun adgang til de data, som de har krav på, og som er nødvendige for at løse en konkret opgave. I praksis sikres dette ved, at organisationer, der ønsker adgang til data, ansøger om en dataudvekslingsaftale.

Dataudvekslingsplatformen henvender sig til alle, der lovmæssigt har ret til at modtage oplysninger fra Skatteforvaltningen. Løsningen kan bruges både af offentlige myndigheder og private aktører.

Nye brugere skal oprettes i løsningens aftalemodul. Her kan man logge ind og ansøge om dataudvekslingsaftaler med Skatteforvaltningen. En godkendt dataudvekslingsaftale er en sikring af, at delingen af oplysninger foregår på et lovligt og korrekt grundlag.

Før I kan logge på første gang og ansøge om en aftale, skal I som myndighed eller virksomhed oprettes i Skatteforvaltningens Centrale sikkerhedsløsning med en administratoradgang. Det sker ved, at I skriver til Skatteforvaltningens Dataforvaltning på dataudstilling@ufst.dk med angivelse af:

  • Myndigheden/virksomhedens navn
  • Myndigheden/virksomheden CVRnr.

Når I er oprettet som aftalepart, kan I tilgå Dataudvekslingsplatformens aftalemodul via log på-knappen øverst på siden. Her kan I oprette nye aftaler, se eksisterende eller arbejde videre på en ufærdig aftale.

Løsningen stiller et testmiljø med udvalgte testdata til rådighed. Data her er 100% anonymiserede.

Ønsker I adgang til dette testmiljø, skal I ligesom som ved adgang til produktionsdata oprettes som aftalepart, der skal etableres testroller og en dataudvekslingsaftale.

Adgang til oprettelse af en testaftale

Har I ikke tidligere oprettet en aftale om testdata (eller rigtige data), så skal I først oprettes som aftalepart. Det bliver I ved at skrive til Skatteforvaltningens Dataforvaltning på dataudstilling@ufst.dk

Forudsætningen for at få adgang til Skatteforvaltningens data er, at der er indgået en dataudvekslingsaftale mellem jer og Skatteforvaltningen. En dataudvekslingsaftale er en sikring af, at datadelingen foregår lovmæssigt korrekt. I aftalen defineres:

  • formål – hvad skal informationerne bruges til, og
  • lovhjemmel – hvilken lovgivning ligger til grund for dataudvekslingen

Herved sikres det lovmæssige grundlag for fremtidige dataudvekslinger.

Skatteforvaltningens dataudvekslingsaftale er ikke en aftale i juridisk forstand. Der er derfor ikke tale om aftaleretlige forpligtelser i forhold til udvekslingsaftalen, og aftalen fastsætter ikke ansvar, som ikke i forvejen er gældende efter den persondataretlige lovgivning.

Aftalen er et dokumentationsgrundlag både for Skatteforvaltningen som dataafgivende part og jer som den datamodtagende part. I aftalen dokumenteres det, at Skatteforvaltningen har videregivet data korrekt, og at data for jer som den modtagende part er blevet indhentet på lovlig og korrekt vis.

Derfor er lovhjemmel og formål en del af aftalen, og vi foretager i vores behandling af aftalen en vurdering af, om lovhjemmel og formål i forhold til den ønskede dataudvekslingsaftale er proportional.

I kan få nyt om drift og opdateringer af Dataudvekslingsplatformen på driftsloggen.