Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.10.2.4.1 om krav til indeksordninger