Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juriiske vejledning. Se afsnit

C.A.10.2.1.8 om overførsler af pensionsordninger med løbende udbetalinger

C.A.10.2.2.8 om overførsler af ratepensionsordninger

C.A.10.2.3.8 om overførsler af kapitalpensionsordninger og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

C.A.10.2.6.1 om generelle regler for overførsel

C.A.10.2.6.2 om overførsel af pensionsordninger oprettet før den 1. maj 2007

C.A.10.2.6.3 om overførsel til og fra en udenlandsk pensionsordning

C.A.10.2.6.4 om overførsel af pensionsordninger til De Europæiske Fællesskaber