Afsnitte er omskrevet og flyttes til den juridiske vejledning, afsnit C.A.1.

Adgangen til nedslag for rente- og pensionsindtægter er endelig ophørt fra og med indkomståret 1999, jf. lov nr. 480 af 30. juni 1993. For så vidt angår de tidligere gældende nedslagsregler henvises til LV 1998 Almindelig del afsnit A.A.1.2.

Afsnittet udgår i forbindelse med omskrivningen til Den juridiske vejledning.

Afsnit A.A.1.3 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.2.5 om skattefri indtægter.

Afsnit A.A.1.3.1 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.2.5.2.1 om hædersgaver mv. - LL § 7.

Afsnit A.A.1.3.2 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.2.5.2 om regler om skattefrihed uden for statsskatteloven og afsnit C.A.2.5.2.2-2.5.2.26, der handler om de enkelte bestemmelser i LL §§ 7 A-Ø.

 

Afsnit A.A.1.3.3 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.2.5.2.27 om rejsegodtgørelse og dækning af småfornødenheder.

 

Afsnit A.A.1.3.4 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.2.5.2.30 om visse indtægter ved spil.

 

Afsnit A.A.1.3.5 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.2.5.2.31 om omkostningstillæg for medlemmer af Folketinget.

 

Afsnit A.A.1.3.6 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.2.5.2.12 om studierejselegater, stipendier, legater, forskningslegater mv.

Afsnit A.A.1.3.7 er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.2.5.2.32 om børne- og ungeydelsen.

 

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.2.5.2.28 om arbejdsgiverbetalte sundhedsydelser samt afsnit C.A.5.15 om sundhedsydelser.

 

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.2.5.2.29 om visse uddannelsesydelser.

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.1.2.1 om afkald på formuegoder.

 

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.3.7 om erstatninger.

 

 

Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.A.2.5.2.33 om lån til renovering af rentolinhuse.