Afsnittet er omskrevet og flyttet til "Den juridiske vejledning". Se afsnit  C.H.3.5.2, C.H.3.5.4 og - for så vidt angår udenlandske ejendomme - afsnit C.H.3.5.5.1 i "Den juridiske vejledning".