Den hidtil gældende KGL § 38 er blevet ophævet ved lov nr. 724 af 25. juni 2010 med virkning fra 1. juli 2010.

Se LV 2001 Almindelig del afsnit A.D.2.20 for en beskrivelse af beregningen af mindsterenten. Mindsterenten beregnes af Københavns Fondsbørs A/S, som udgangspunkt for halvårene januar - juni og juli - december, jf. hidtil gældende KGL § 38, stk. 1.