xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Under de enkelte afsnit nedenunder fremgår, hvor afsnittet står i Den juridiske vejledning.x

 

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.4.1 om generelle og særlige regler og afsnit C.D.11.1.3 om hvad der er omfattet af armslængdeprincippet i LL § 2.x

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.1.2 om indkomstår.x 

 

 

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit  C.D.11.1.1 om armslængdeprincippet i LL § 2 og afsnit C.D.11.8 om sekundære justeringer og betalingskorrektioner.x

 

xAfsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.4.4.4 om captive insurance.x