Køber du varer og ydelser, som du dels bruger i den momspligtige virksomhed, dels til private eller til ikke-momspligtige formål, har du kun fradragsret for en forholdsmæssig andel af den tilfakturerede moms.