SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2019.373.BRMaskeret udlodning – leje og renovering af ejendom11-07-1901-05-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.354.BRLønindeholdelse – dokumenterede budgetoplysninger og indsigelser om fordringers eksistens og størrelse04-07-1918-06-19Lønindeholdelse Dom
SKM2019.353.BRIndsættelser på bankkonto – lån eller gave – sagsbehandlingsfejl04-07-1917-06-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.352.BRIndsættelser på bankkonto – lån eller gave – sagsbehandlingsfejl04-07-1917-06-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.351.BRIndsættelser på bankkonto – lån eller gave – sagsbehandlingsfejl – ekstraordinær genoptagelse04-07-1917-06-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.344.BRRette skatte- og momssubjekt01-07-1913-05-19Momspligt + Personlig indkomst Dom
SKM2019.337.BRFri bil - tilstandsforsikring - nummerplader afleveret til forsikringsmægler.24-06-1926-04-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.336.BRIndtægter i udenlandsk ”fond” – grov uagtsomhed – retsevne for britisk selskab24-06-1924-05-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.335.BRSkønsmæssig forhøjelse – negativt privatforbrug – værdi af ejerlejlighed hjemfaldspligt24-06-1908-04-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.333.BRFradrag for tab - debitorer nægtet - betaling fra moderselskab - bindende kautionsløfte24-06-1910-05-19Selskabsbeskatning Dom
SKM2019.326.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag - førstegangsovertrædelse20-06-1916-05-19Straf Dom
SKM2019.320.BROmkostningsgodtgørelse – hæftelse - aftalegrundlag19-06-1911-04-19Når man vil klage Dom
SKM2019.302.BRAktionærlån – minoritetskapitalejerens skattepligt – ægtefælles disposition07-06-1904-04-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2019.301.BRAktionærlån – skærpet bevisbyrde – låneforholdets fremtræden - solvens07-06-1904-04-19Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2019.300.BRSyn og skøn – Valg af forslagsstiller til skønsmand07-06-1915-03-19Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2019.299.BRSyn og skøn – ikke retlige og utilbørlige supplerende spørgsmål07-06-1921-05-19Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2019.297.BRSyn og skøn – skønsmænd skulle ikke afholde udgifter til fremskaffelse af sagens oplysninger07-06-1924-05-19Processuelle bestemmelser Kendelse
SKM2019.287.BRStutteri og hold af galopheste var ikke erhvervsmæssig virksomhed – ikke fradrag for købsmoms – ikke fradrag for udgifter til reklame28-05-1911-04-19Virksomheder + Momsgrundlag Dom
SKM2019.286.BRFradrag for udgifter til løn og indsætninger på bankkonto28-05-1923-04-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.272.BRStraf – bødeudmåling – prøvesag – manglende rettidig indsendelse og udarbejdelse af transfer pricing dokumentation23-05-1916-04-19Straf Dom
SKM2019.264.BRSkattefri kørselsgodtgørelse, kontrol, kørselsregnskab, lønomlægning16-05-1911-04-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.261.BREkstraordinær genoptagelse – skatteyderens anmodning15-05-1909-04-19Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2019.255.BRIndsætning på bankkonto – forklaring om lån – ordinær genoptagelse09-05-1908-04-19Når man ønsker en sag genoptaget Dom
SKM2019.238.BRRettidig klage – særlige omstændigheder02-05-1929-03-19Når man vil klage Dom
SKM2019.229.BRGrundværdi - fradrag for forbedringer - tilslutningsafgifter - dokumentation25-04-19 Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.227.BRGrundværdiansættelse tilsidesat som åbenbar urimelig24-04-19 Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.195.BRRette indkomstmodtager - direkte følge lille frist-reglen formalitetsindsigelse03-04-1905-03-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.194.BRForhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed03-04-1917-01-19Momsgrundlag Dom
SKM2019.184.BRSkattepligtig indkomst – konkrete indsætninger – hævninger fra selskaber – familielån skærpet bevisbyrde01-04-1921-02-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.178.BRBeskatning af ulovligt aktionærlån - Bevisbyrde - Solvensbedømmelse26-03-1905-02-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.174.BRUdeholdt omsætning – kontroloplysninger - manglende dokumentation for fradragsret25-03-1906-03-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.169.BROmkostningsgodtgørelse – hæftelse - aftalegrundlag25-03-1925-01-19Når man vil klage Dom
SKM2019.160.BRHævninger fra konti anset for skattepligtig indkomst14-03-1905-02-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.157.BRIndsætninger på bankkonto – tilbagebetaling af lån – ekstraordinær genoptagelse14-03-1919-02-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.154.BRIndsætninger på konto – lån – tilbagebetaling af udlæg – skiftende forklaringer12-03-1906-03-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.153.BRSkønsmæssig ansættelse – mangelfuldt regnskabsgrundlag bruttoavance – branchetal12-03-1924-01-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.152.BRForhøjelse af momstilsvar for hotel- og restaurationsvirksomhed11-03-1917-01-19Momsgrundlag Dom
SKM2019.150.BRFri bil - beskatningsgrundlag ved overdragelser mellem interesseforbundne parter11-03-1903-01-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.148.BREjendomsværdi og Grundværdi - udlejningsejendomme11-03-19 Ejendomsvurdering + Erhvervsejendomme Dom
SKM2019.135.BRMomstilsvar – anden forening - hjemvist07-03-1904-03-19Når man vil klage Dom
SKM2019.134.BRSyn og skøn - afskæring af afhøring af "sagkyndigt" vidne07-03-1922-02-19Processuelle bestemmelser + Når man vil klage Kendelse
SKM2019.133.BRModregning – Kompetence – Sagsbehandlingsfejl07-03-1918-01-19Modregning og transport Dom
SKM2019.131.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – førstegangsovertrædelse – import - uregistreret07-03-1905-02-19Straf Dom
SKM2019.130.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag - førstegangsovertrædelse07-03-1905-02-19Straf Dom
SKM2019.128.BRStraf – skærpede ordensbøder – bødeudmåling – prøvesag – colasag - førstegangsovertrædelse06-03-1905-02-19Straf Dom
SKM2019.127.BRBeskatning af anpartshaverlån06-03-1918-01-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.126.BRIndsætninger - Pengeoverførsler fra privatperson - Bevisbyrde06-03-1911-01-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.124.BROmgørelse – betingelser ikke opfyldt05-03-1904-12-18Når man vil klage Dom
SKM2019.121.BROffentlig ejendomsvurdering - grundværdi04-03-19 Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.118.BRSkattepligt – bopæl – centrum for livsinteresser04-03-1914-12-18Udenlandsk indkomst Dom
SKM2019.112.BRSpørgsmål om skatteforvaltningens erstatningsansvar for tilsidesat afgørelse om registreringsafgift28-02-1921-12-18Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift Dom
SKM2019.111.BRGenanlæg efter afvisning – oprindelig fristafbrydende virkning – manglende hjemmel til genoptagelse28-02-1921-12-18Når man vil klage Dom
SKM2019.110.BRKlagefrist overskredet – ikke særlige omstændigheder28-02-1918-12-18Når man vil klage Dom
SKM2019.103.BRSkattetillæg – særlige omstændigheder – selvangivelse22-02-1912-12-18Rettigheder og pligter - ved indberetning eller betaling Dom
SKM2019.102.BREkstraordinær genoptagelse – ordinær genoptagelse – nyt anbringende – korrespondance fra skattemyndighederne21-02-1913-12-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.101.BREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed21-02-1915-01-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.96.BRGenoptagelse – nye oplysninger19-02-1912-12-18Når man vil klage Dom
SKM2019.94.BREkstraordinær genoptagelse direkte følge forkortet ligningsfrist bekræftende til genmæle19-02-1904-01-19Personlig indkomst Dom
SKM2019.90.BRIkke ret til fradrag for installationer i fritidshus18-02-1920-12-18Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2019.89.BRFri bil - maskeret udlodning – ordinær genoptagelse18-02-1912-12-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.85.BRForhøjelse af skattepligtig indkomst – ekstraordinær genoptagelse bevisbyrde18-02-1921-11-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.84.BRSkønsmæssig forhøjelse – dokumentation for forældelse af gæld15-02-1930-11-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.76.BRGrundforbedringsfradrag - Vurderingslovens §§ 17 og 18 - tilslutningsafgift11-02-1912-11-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.75.BRSkatteforvaltningslovens § 33, stk. 2 (dagældende)11-02-1918-01-19Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.61.BRProjekt Money Transfer - bevisbyrde for mundtlig aftale - genoptagelse ved grov uagtsomhed05-02-1910-12-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.60.BRIndsætninger og overførsler – kapitalejerlån – sammenblanding mellem privat økonomi og selskabers økonomi05-02-1926-10-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.59.BRAfvisning – rettergangsfuldmægtig – sag anlagt efter frist på retssagsportalen – IT-problemer – sag anlagt rettidigt05-02-1921-12-18Når man vil klage Dom
SKM2019.56.BRFradrag for tab på valutaterminskontrakter04-02-1924-10-18Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten Dom
SKM2019.55.BRBefordringsfradrag – Skærpet bevisbyrde – Brobizz-kvitteringer31-01-1919-11-18Fradrag og afskrivninger Dom
SKM2019.54.BRLægefaglig konsulents salg og udbringning af vin var ikke erhvervsmæssig virksomhed31-01-1901-10-18Virksomheder Dom
SKM2019.53.BRBeskatning af værdien af rådighed over fritidsbolig på skovejendom31-01-1925-10-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.45.BRFradrag for grundforbedringer - tilslutningsafgift - vurderingsloven29-01-1930-10-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.12.BRMaskeret udlodning – Yderligere løn - Aktieavance10-01-1925-10-18Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder Dom
SKM2019.11.BRMaskeret udlodning – mellemregningskonto - selskab09-01-1905-12-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.5.BRFri bil - beskatningsgrundlag ved overdragelser mellem interesseforbundne parter07-01-1930-11-18Personlig indkomst Dom
SKM2019.3.BRGrundværdi - fradrag for forbedringer - bekræftende til genmæle - sagsomkostninger07-01-1901-10-18Ejendomsvurdering Dom
SKM2019.2.BRSkøn over ejendomsværdi for erhvervsejendom ikke tilsidesat07-01-1929-10-18Ejendomsvurdering + Erhvervsejendomme Dom

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter