Det følger af artikel 27 i overenskomst af 16. oktober 1969 mellem Belgien og Danmark til undgåelse af dobbeltbeskatning for så vidt angår indkomstskat og formueskat (bekendtgørelse nr. 5 af 20. januar 1971), at de kontraherende stater påtager sig at yde gensidig hjælp med det formål at forkynde og inddrive skatter, som omfattes af overenskomsten.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter