Det følger af artikel 27 i overenskomst af 21. juni 1995 med Sydafrika til undgåelse af dobbeltbeskatning og forhindring af skatteunddragelse for så vidt angår indkomstskatter (bekendtgørelse nr. 7 af 29. januar 1996), at de kontraherende stater, i det omfang der er hjemmel dertil i deres respektive interne lovgivning, skal yde hinanden bistand ved inddrivelse af de i artikel 2 nævnte skatter, samt ved inddrivelse af renter og bøder i forbindelse med sådanne skatter, forudsat at den kontraherende stat, der fremsætter anmodningen om inddrivelse, har foretaget rimelige skridt til inddrivelse af sådanne skatter.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter