Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:27
Serienummer
P nr. 21
Resumé

Denne vejledning er for kunder med pensionsopsparing i penge- og pensionsinstitutter og beskriver beregningen og opkrævningen af skat af afkast på pensionsordninger.

Hvad er nyt?

Styrelsesnavn, adresse og links er opdateret. Vejledningen er derudover uændret.

ISBN-nummer
978-87-417-0256-8
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen