Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit E.A.7.8 Klorerede opløsningsmidler.