§ 2Virksomheden skal opgøre denfor hver afgiftsperiode, dvs. kalendermåneden eller kvartalet. For afgift af ledningsført vand og fosfor kan afgiftsperioden være måneden, kvartalet eller halvåret.

Efter udløbet af hver afgiftsperiode og normalt senest den 15. i den efterfølgende måned skal virksomheden angive den afgiftspligtige mængde/værdi samt indbetale afgiften heraf. For nogle afgifter er angivelses- og betalingsfristen udgangen af den efterfølgende måned.

For registreringsafgift af motorkøretøjer gælder der særlige regler.

Indbetalingskort
bek. § 1
Angivelsen skal ske på et indbetalingskort, som SKAT sender til virksomheden. Hvis virksomheden ikke modtager angivelsen, skal den henvende sig til SKAT. Angivelsen skal underskrives af virksomhedens ansvarlige ledelse.

Angivelsen skal også afgives, selv om den afgiftspligtige mængde/værdi er 0.

Der er mulighed for at indberette angivelsen og betalingen elektronisk til SKAT, se TastSelv Erhverv.

Foreløbig fastsættelse
§ 4
Modtages angivelsen fra oplagshaverregistrerede virksomheder ikke, kan SKAT foretage en foreløbig fastsættelse af virksomhedens tilsvar til et skønsmæssigt beløb, jf. opkrævningslovens § 4. Der betales en afgift på 800 kr. for en foreløbig fastsættelse.

Om inddragelse af registreringen ved manglende angivelse, se A.5.7.

Påbud og daglige bøderVed lov nr. 1344 af 19. december 2008 er der fra 1. januar 2009 skabt mulighed for, at SKAT efter opkrævningslovens § 4 a kan give virksomheden et påbud om at efterleve angivelsesreglerne i lovens § 2, stk. 1 og 2, samt mulighed for at pålægge virksomheden daglige bøder efter lovens § 18 a indtil påbuddet efterleves, se om daglige bøder i P.3 i Processuelle regler på SKATs område