Storbritannien har besluttet sig for at forlade EU. Det skete den 31. januar 2020. Fra den 1. februar og resten af 2020 vil der dog være en overgangsperiode, hvor reglerne for handel mellem EU og Storbritannien ikke bliver ændret.

Der er mange ting, der ændrer sig, når Storbritannien har forladt EU. Her har vi samlet en række vigtige informationer, så din virksomhed kan blive bedre rustet til at købe varer og ydelser fra Storbritannien, når de har forladt EU.

Registrering som importør

Hvis din virksomhed importerer varer fra Storbritannien, og du ikke har importeret varer fra lande uden for EU før, skal din virksomhed importregistreres hos Erhvervsstyrelsen på virk.dk.

Registreringen er nødvendig for at kunne importere varer og lave importangivelser.

Læs mere om registrering som importør.


Sikkerhedsstillelse

Din virksomhed skal i de fleste tilfælde stille sikkerhed for den told, den skal betale for varer, den importerer til Danmark fra et land uden for EU. Du kan søge om at deltage i en sikkerhedsstillelsesordning for at stille sikkerhed.

Der findes flere muligheder for at stille sikkerhed. Blandt andet:

 • Den såkaldte "SKATs sikkerhedsstillelsesordning"
  Virksomheden stiller sikkerhed for tolden via en kreditordning, der betales til en gang om måneden.
 • Anden sikkerhed
  Kontant indskud eller bankgarantier.

Læs mere om sikkerhedsstillelse.


Angivelse og varekoder

Varer, der ankommer til Danmark fra et land uden for EU, skal angives elektronisk i Importsystemet. Du kan gøre det selv eller få en speditør eller transportør gøre det for dig.

Læs mere om importangivelser.

Din virksomhed skal have et EORI-nummer, for at importere varer til EU, herunder Danmark.

Læs mere om EORI-numre.

Din virksomhed skal kende varekoden på den vare, som I importerer. Den 10-cifrede varekode bruges til at beregne den told, der skal betales for varen.

Læs mere om, hvor du finder varekoder.


Blanketter, dokumenter og koder

Du skal bruge en række blanketter, dokumenter og koder til at lave selve toldangivelsen i importsystemet. Hvilke blanketter, dokumenter og koder, der er relevante for din virksomhed, kommer an på, hvilken type vare virksomheden importerer.

Læs mere om blanketter, dokumenter og koder.

Du skal være opmærksom på, at der kan være krav til dokumentation for varens oprindelsesland i form af et oprindelsesbevis, hvis varen er fra et land uden for EU.

Læs mere om varens oprindelse.

EU har derudover udsendt et notat om varens oprindelse i forbindelse med, at Storbritannien forlader EU.


Betaling af told

Når en vare bliver importeret fra et land uden for EU, skal virksomheden eventuelt betale told, før varen kan frigives. Du kan betale tolden via forskellige betalingsordninger:

 • Via kreditordning og sikkerhedsstillelse, med månedlig afregning.
 • Kontant (5-dages afregning)

Læs mere om betaling af told.


Toldbevillinger

Har din virksomhed allerede toldbevillinger, skal du undersøge, om du skal foretage ændringer i bevillingerne i forhold til handel med lande uden for EU.

For virksomheder med faste eller hyppige importforsendelser fra Storbritannien kan det være en fordel at ansøge om relevante toldbevillinger. Bevillingerne kan give adgang til en eller flere fordele i toldlovgivningen, såsom mere simple toldprocedurer.

Det kan for eksempel være en fordel for virksomheden at få en bevilling til midlertidig opbevaring (MIO), som giver virksomheden mulighed for at opbevare ikke-EU-varer midlertidigt, mens varerne afventer at komme under en toldprocedure. Varer kan være under midlertidig opbevaring i højst 90 dage. 

Læs mere om toldbevillinger.


Varebestemmelser

Du skal være opmærksom på, at der kan være særlige bestemmelser for nogle varetyper, fx lægemidler, fødevarer, levende dyr m.m., som skal angives i toldsystemet i forbindelse med import.

Læs mere om varebestemmelser.


Toldkontrol

Du skal være opmærksom på, at varer, der sendes mellem EU-lande, ikke bliver udsat for toldkontrol. Der er derimod toldkontrol af udvalgte varer, som bliver importeret til Danmark fra et land uden for EU. Det betyder, at når Storbritannien forlader EU, kan der blive foretaget toldkontrol af udvalgte varer fra Storbritannien.

Når du indfører varer fra lande uden for EU, skal du også betale importmoms. Du skal beregne importmoms på 25 procent af toldværdien tillagt eventuelle yderligere transport- og forsikringsomkostninger.

Importmomsen oplyser og afregner du via virksomhedens momsindberetning. Importmomsen kan du dog trække fra ligesom moms på varer, som du køber af en dansk virksomhed. Læs mere om, hvordan du indberetter din handel med udlandet.

Når du køber ydelser i lande uden for EU, gælder der andre regler.

Læs mere om moms ved handel med lande uden for EU.

Punktafgifter er særlige afgifter på for eksempel øl, vin, spiritus og chokolade. Hvis du importerer punktafgiftspligtige varer fra Storbritannien, skal virksomheden registreres for afgiften og stille sikkerhed for punktafgiften.

Læs mere om punktafgifter ved køb af varer fra lande uden for EU.

EMCS ved handel med Storbritannien

Hvis din virksomhed er godkendt til at kunne handle med punktafgiftspligtige varer, skal du bruge EU-forsendelsessystemet EMCS som normalt frem til ophør af overgangsperioden (som lige nu er sat til 31. december 2020).

Når Storbritannien er trådt ud af EU, kan du ikke længere bruge EMCS til at oprette nye forsendelser til Storbritannien. Der skal du i stedet følge toldreglerne ved forsendelser af punktafgiftspligtige varer mellem Danmark og lande uden for EU. Læs mere om EMCS, eksport af varer til lande uden for EU eller om import til lande uden for EU her på siden.

Virksomheder fra Storbritannien har fortsat mulighed for at få adgang til det britiske EMCS for at sende og modtage kvitteringer fra 1. januar 2021 til og med 31. maj 2021. 

Har du åbne forsendelser i EMCS til og fra Storbritannien?
Skattestyrelsen anbefaler, at du får sikret dig, at der bliver kvitteret for modtagelse af alle åbne forsendelser i EMCS før 31. maj 2021. Dette skyldes, at virksomheder i Storbritannien efter 31. maj 2021 ikke vil have adgang til EMCS. Læs mere her om kvittering af forsendelser i EMCS.

Hvis du køber punktafgiftspligtige varer fra en britisk virksomhed og anvender EMCS til at registrere modtagelsen af din forsendelse, kan du læse de mest stillede spørgsmål og svarene herpå længere nede på siden.

Import

Hvis din virksomhed i forvejen køber varer i lande uden for EU, er din virksomhed allerede registreret som importør.
Fremover skal du dog lave en toldangivelse og en fortoldning i Importsystemet af de varer, du får fra Storbritannien. Du kan enten vælge at få en speditør til at gøre det på dine vegne, ellers skal du selv have adgang til Importsystemet. Du kan søge om adgang til Importsystemet via blanket 49.027.

Du skal måske betale told af varerne.

 • Har du varekoden, kan du se toldsatsen på tarif.skat.dk.
 • Kender du ikke varekoden, kan du læse mere om varekoder.

Fortoldningerne vil komme på din importspecifikation, lige som når du køber varer i andre lande uden for EU.

Du skal være opmærksom på, at brugen af tarif.skat.dk ikke har retsvirkning. Det betyder, at hvis du har brug for at få en bindende afgørelse af, hvilken varekode en bestemt vare har, kan du ansøge om at få en bindende tariferingsoplysning (BTO).

Hvis du ikke handler med lande uden for EU i forvejen, skal din virksomhed registreres som importør hos virk.dk. Læs mere om registrering som importør.

Du skal samtidigt vælge, hvordan du fremover afregner told:

 • Vælger du den såkaldte ”SKATs sikkerhedsstillelsesordning”, kan du få varen frigivet på grænsen. Du får også kredit indtil den 16. i måneden, efter du har importeret varen. Det koster 3,5 promille af toldbeløbet.
 • Vælger du kontant betaling af tolden, skal du betale tolden senest 5 dage efter, at varen er kommet til Danmark. Du kan ikke få varen frigivet før, at tolden er betalt.
 • Vælger du at stille en anden form for sikkerhed – fx en bankgaranti, kan du få varen frigivet på grænsen. Du får kredit indtil den 16. i måneden efter, at du har importeret varen. Du skal søge om Betalingshenstand (DPO) via blanket 19.066.

Du skal angive de varer, du får fra Storbritannien, i Importsystemet.
Du kan enten vælge at få en speditør til at gøre det på dine vegne, eller du kan aftale med transportøren, at du selv angiver varerne. Så skal du dog selv have adgang til Importsystemet. Du kan søge om adgang til Importsystemet via blanket 49.027.

Du skal måske betale told af varerne. Hvor meget, kommer an på varekoden. Har du ikke varekoden, kan du finde den på tarif.skat.dk. Læs mere om varekoder.

Du skal være opmærksom på, at brugen af eVITA og tarif.skat.dk ikke har retsvirkning. Det betyder, at hvis du har brug for at få en bindende afgørelse af, hvilken varekode en bestemt vare har, kan du ansøge om at få en bindende tariferingsoplysning (BTO).

EORI-nummeret er et EU-nummer, som viser, at du er importør. Når du bliver registreret som importør, får du det automatisk tildelt. EORI-nummeret er dit CVR-nummer med DK foran.

Du skal bruge varekoden på din vare. Du kan få hjælp til at finde varekoden i eVITA på vita.skat.dk og læse mere om eVITA på skat.dk.

Når du har fundet den 10-cifrede varekode, kan du finde toldsatsen på tarif.skat.dk.
Vælg Toldordninger for varekode og tast varekode og landekode. Læs mere om varekoder.

Du skal være opmærksom på, at brugen af eVITA og tarif.skat.dk ikke har retsvirkning. Det betyder, at hvis du har brug for at få en bindende afgørelse af, hvilken varekode en bestemt vare har, kan du ansøge om at få en bindende tariferingsoplysning (BTO).

Det kommer an på hvilken afregningsform, du valgte, da din virksomhed blev registreret som importør:

 • Valgte du den såkaldte ”SKATs sikkerhedsstillelsesordning” eller anden form for sikkerhed, er der en betalingslinje på Importspecifikationen i TastSelv Erhverv, som du skal bruge, når du indbetaler tolden. Du skal betale tolden senest den 16. i måneden efter, at du har importeret varen.
 • Valgte du kontantafregning, skal du betale tolden, når varen kommer til Danmark. Du modtager en importspecifikation i TastSelv Erhverv, hvor der ikke er en betalingslinje på.

Læs mere om, hvordan du betaler told.

Hvis din virksomhed er momsregistreret, skal du ikke betale eller lægge momsen ud. Der bliver beregnet moms på toldangivelsen, men du skal bare skrive beløbet på din momsangivelse for den aktuelle periode. Du skal skrive momsbeløbet i feltet Moms af varekøb i udlandet. Hvis du har fradrag for momsbeløbet, skal du også skrive det i feltet Købsmoms.
Du kan se det samlede momsbeløb for måneden på din importspecifikation.

Hvis din virksomhed ikke er momsregistreret, skal du betale momsen.
Der bliver beregnet moms på toldangivelsen, men du skal først betale momsen, når du får importspecifikationen i TastSelv Erhverv. Betalingsfristen er den 16. i måneden efter importen.

Nej, din virksomhed skal fremover have bevilling til Aktiv forædling.
Du skal søge bevillingen på virk.dk. Det er Toldstyrelsen, der udsteder bevillingen. Læs mere om bevilling til Aktiv forædling.

Når du har bevilling til Aktiv forædling, skal du ikke betale told af varerne, når de kommer til reparation. Du skal dog stille sikkerhed for potentiel toldskyld.

Du skal også føre regnskab over de varer, du tager ind til Aktiv forædling, og som bliver reeksporteret igen.

Punktafgifter - EMCS

Ja.

Ja, du skal bruge EMCS på normal vis efter ophør af overgangsperioden (som lige nu er sat til 31. december 2020) til at registrere modtagelsen af din forsendelse fra en britisk virksomhed, men kun hvis:

 • Forsendelsen er oprettet i EMCS af den britiske virksomhed inden kl. 24:00 (CEST) den 31. december 2020, og
 • Forsendelsen fysisk har nået at krydse grænsen til EU inden kl. 24:00 (CEST) den 31. december 2020.

Både britiske og danske virksomheder kan sende kvitteringer via EMCS frem til 31. maj 2021. Skattestyrelsen anbefaler, at du i perioden fra ophør af overgangsperioden frem til 31. maj 2021 sørger for at forsendelser imellem Storbritannien og Danmark bliver kvitteret for i EMCS. Efter 31. maj 2021 kan Storbritannien ikke kvittere for forsendelser i EMCS.

Nej. Du skal i stedet hurtigst muligt kontakte Skattestyrelsen for at få håndteret din forsendelse i EMCS. Dette skyldes, at det er toldreglerne, der gælder for din forsendelse, når Storbritannien har forladt EU.

Din forsendelse er markeret med blå skrift i oversigtbillederne i EMCS efter 31. maj 2021, hvis din forsendelse er klassificeret som en åben forsendelse, hvor en britisk virksomhed er registreret part i forsendelsen, enten som afsender eller som oplagshaver.

Har du spørgsmål om handel med Storbritannien efter Brexit, kan du ringe til Toldstyrelsen og Skattestyrelsen på følgende numre:

Har du spørgsmål om told?


Har du spørgsmål om moms?


Har du spørgsmål om punktafgifter?