Som udgangspunkt skal britiske statsborgere have en opholds- og arbejdstilladelse, hvis de vil arbejde i Danmark efter Brexit, med mindre der bliver indført andre regler.

Britiske statsborgere, der i dag bor i Danmark, vil dog bevare stort set alle rettigheder, som de har efter EU-reglerne. Dette skyldes, at der er trådt en midlertidig overgangsordning i kraft 1. februar. Ordningen vil gælde, indtil den erstattes af en permanent lov, der afhænger af, at Storbritanniens fremtidige forhold til EU efter udtræden bliver afklaret.

Hvis din virksomhed vil ansætte nye medarbejdere fra Storbritannien, skal du være opmærksom på, at de ikke længere er EU-borgere efter Brexit.

Som arbejdsgiver må du forvente en længere og lidt mere kompliceret proces, når medarbejderne søger om dansk skattepersonnummer og skattekort. Personer fra lande uden for EU skal først have ansøgt om og fået tildelt opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Selve ansøgningen om skattekort kan tidligst indsendes 60 dage, før ansættelsen starter.

Læs mere om regler og proces for ansøgning om dansk skattepersonnummer og skattekort.

Regler for medarbejdere fra Storbritannien, der allerede er ansat i Danmark

Når Storbritannien træder ud af EU, vil det ikke få direkte konsekvenser for eventuelle nuværende britiske medarbejdere i din virksomhed, da de allerede har fået udstedt et skattekort. Det er dog fortsat din virksomheds ansvar at sikre, at medarbejderne har de fornødne tilladelser, uanset at de har et skattekort.

Hvis du har en medarbejder fra Storbritannien, skal du være opmærksom på, at medarbejderen på visse betingelser kan beholde sine rettigheder til social sikring i Storbritannien. Det er Udbetaling Danmark, der afgør, hvor man er socialt sikret baseret på EU-forordninger og aftaler mellem Danmark og andre lande.

I dag kan personer fra Storbritannien, der er fuldt skattepligtige og skattemæssigt hjemmehørende i Danmark få fradrag for deres udenlandske sociale bidrag, så længe de opfylder betingelserne for det.

Hvis det ender med et "no deal"-Brexit, vil britiske borgere som udgangspunkt ikke længere kunne få fradrag for deres sociale bidrag til Storbritannien, med mindre der bliver lavet andre aftaler.

Hvis din medarbejder allerede arbejder for dig inden Brexit, kan du læse mere om reglerne for en evt. overgangsordning på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Læs mere om ret til ophold på Udlændinge- og integrationsministeriets hjemmeside (uim.dk).

Læs mere om rettigheder for borgere i en overgangsordning i tilfælde af "no deal"-Brexit på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside.

Har du brug for mere information om udenlandsk arbejdskraft i Danmark på andre sprog end dansk, kan du med fordel læse Your guide to working in Denmark.

Har du spørgsmål om handel med Storbritannien efter Brexit, kan du ringe til Toldstyrelsen og Skattestyrelsen på følgende numre:


Har du spørgsmål om udenlandsk arbejdskraft?