Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
16-10-18SKM2018.523.SRMedarbejderleasingaftale, beskatning af fri bilBindende svarForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
16-10-18SKM2018.522.SRMoms, Fast driftssted, Bygge-, anlægs- og monteringsarbejdeBindende svarSelskabsbeskatning
16-10-18SKM2018.521.SKTSTØkonomisk virksomhed ved erhvervelse og besiddelse af kapitalandele - indgriben - Praksisændring - Genoptagelse - styresignalStyresignalFradrag
15-10-18SKM2018.520.HREkstraordinær genoptagelse – grov uagtsomhed – betydningen af advokatrådgivningenDomUdenlandsk indkomst
12-10-18SKM2018.519.SRSkattefri aktieombytning - transparente enhederBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
11-10-18SKM2018.518.SKTSTFastlæggelse af retningslinjer for behandling af hjemviste sagerSKM-meddelelseProcessuelle bestemmelser
11-10-18SKM2018.517.DEPRetssagsvejledningSKM-meddelelseForskud, selvangivelse, årsopgørelse, skattekort og regnskaber
11-10-18SKM2018.516.VLRFradrag - underskud i virksomhed - udlejning af fly - beskatning - beløb overført fra udlandetDomPersonlig indkomst + Arv og gaver + Virksomheder
11-10-18SKM2018.515.SRIrsk CCF - transparent - dobbeltbeskatning - udbytteBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
10-10-18SKM2018.514.BROmkostningsgodtgørelse - manglende hæftelse for rådgiverens honorarDomNår man vil klage
09-10-18SKM2018.513.SRVirksomhedsordningen - afvikling af sikkerhedsstillelser - overgangsreglerBindende svarVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
09-10-18SKM2018.512.LSRLevering af værdihåndteringsydelser til detailhandelen - MomspligtAfgørelseMomspligt
08-10-18SKM2018.511.LSRTransfer Pricing – Forhøjelse af selskabets skattepligtige indkomst med et kompenserende vederlag samt bonusAfgørelseTransfer pricing
08-10-18SKM2018.510.LSRTransfer pricing – Kompensation for nedlukningsomkostningerAfgørelseTransfer pricing
08-10-18SKM2018.509.SRUdenlandske værdipapirfonde - udbytteskat - EU-retBindende svarSelskabsbeskatning
08-10-18SKM2018.508.LSRGaveafgift ved overdragelse af anparter til børnAfgørelseArv og gaver
05-10-18SKM2018.507.SRFritagelse for CFC-beskatningAfgørelseSelskabsbeskatning
05-10-18SKM2018.506.SRMoms - Undervisning - kursus i mindfulnessBindende svarMomsgrundlag
05-10-18SKM2018.505.SRGodtgørelse af elafgift - adsorptionsaffugtereBindende svarEnergi og kuldioxid
05-10-18SKM2018.504.SRUdbytte - Begrænset skattepligt - Retmæssig ejerBindende svarSelskabsbeskatning
05-10-18SKM2018.503.LSROprettelse af et afgiftspantebrev i forbindelse med ekstraordinært afdrag på et realkreditlån med sikkerhed i en fast ejendomAfgørelseTinglysningsafgift
05-10-18SKM2018.502.LSROverdragelse med skattemæssig succession – Udvalgte ejerlejligheder og garagerAfgørelseVirksomheder
05-10-18SKM2018.501.LSRSkattemæssigt underskud i selskab tabt ved overdragelse af aktierAfgørelseSelskabsbeskatning
05-10-18SKM2018.500.LSRForhøjelse af momstilsvar – Interessefællesskab mellem virksomhed og foreningAfgørelseMomsgrundlag
05-10-18SKM2018.499.SRForskerskatteordningen - direktørBindende svarPersonlig indkomst
04-10-18SKM2018.498.LSRBeskatning af erstatningsbeløb (kompensationsbeløb)AfgørelsePersonlig indkomst
04-10-18SKM2018.497.LSROphør af virksomhed - DriftsmidlerAfgørelseOphør af virksomhed
04-10-18SKM2018.493.SRMoms - et kørselskontor leverer momsfri taxikørselBindende svarLønsumsafgiftspligt og registrering + Momsfritagelse og -godtgørelse
04-10-18SKM2018.496.BREkstraordinær genoptagelse – investeringsbeviserDomKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
04-10-18SKM2018.495.LSRTab på anparter anskaffet ved kapitalforhøjelse – Tab på konvertibel obligation – Manglende registrering af kapitalforhøjelsen i ErhvervsstyrelsenAfgørelseFradrag og afskrivninger
04-10-18SKM2018.494.LSROmvalg vedrørende disponering af virksomhedsindkomstAfgørelseKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
01-10-18SKM2018.492.SRFast driftssted - Byggefase - MomspligtBindende svarSelskabsbeskatning
01-10-18SKM2018.491.SRAktier - fraflytterskat - afvisningBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
01-10-18SKM2018.490.SRBritisk investeringsenhed ACS anset for skattemæssigt transparentBindende svarSelskabsbeskatning

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter