Dato f.off.SKM/ISBN-nr.OverskriftTypeEmne
02-05-22SKM2022.214.LSREjendomsværdiskat af to boliger - Sammenhæng mellem køb, flytning og salgAfgørelseEjendomsværdiskat
02-05-22SKM2022.215.LSREjendomsværdiskat af to boliger - Sammenhæng mellem køb, flytning og salgAfgørelseEjendomsværdiskat
02-05-22SKM2022.216.LSRForhøjelse af momstilsvar – Ikke godkendt delvist fradrag vedr. køb af synsprøveudstyrAfgørelseFradrag
02-05-22SKM2022.217.SRAktieløn - Beskatning af medarbejdere ved deltagelse i medarbejderaktieprogram.Bindende svarPersonlig indkomst
02-05-22SKM2022.218.SKTSTListe over anerkendte luftfartsselskaber for 2022SKM-meddelelseMomsfritagelse og -godtgørelse
02-05-22SKM2022.219.LSRObjektiv udlejningsværdiAfgørelseUdleje og bortforpagtning
02-05-22SKM2022.220.LSRLeasing, reel kontrakt - Krav på førstegangsydelse transporteret til tredjemandAfgørelseMotor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgift
02-05-22SKM2022.221.LSRVærdiansættelse af anparter ved overdragelse til ansat fra hovedanpartshaverAfgørelseAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
03-05-22SKM2022.222.LSRSkattepligtig værdi af netværks-/salgsarrangementer (rejser) i udlandetAfgørelsePersonlig indkomst
03-05-22SKM2022.223.SRForskerskatteordningen - 10-års reglen - kildeskattelovens § 48 E, stk. 3, nr. 1Bindende svarPersonlig indkomst
03-05-22 Udkast til styresignal vedrørende 15 pct.-reglen, særligt hvornår der foreligger særlige omstændighederUdkast til styresignalArv og gaver
03-05-22 Udkast til styresignal om genoptagelse som følge af Højesterets kendelse SKM2021.267.HR vedrørende særlige omstændigheder ved overdragelse af en udlejningsejendom i et dødsbo efter 15 pct.-reglen i cirkulære nr. 185 af 17. november 1982Udkast til styresignalArv og gaver
03-05-22SKM2022.224.SRMomspligtig levering af lægemiddelBindende svarMomspligt
03-05-22SKM2022.225.SRUdbyttebeskatning - Overdragelse af kapitalandele til nystiftet selskab - selskabsskattelovens § 2 DBindende svarSelskabsbeskatning
03-05-22SKM2022.226.SREndelige underskud i tysk datterselskab, som blev likvideret, kunne medregnes ved opgørelsen af koncernens danske sambeskatningsindkomstBindende svarSelskabsbeskatning
03-05-22SKM2022.227.HRHøjesteret stadfæstede Vestre Landsrets kendelse om, at sagen skulle hjemvises til behandling i byretten som 1. instansKendelseVirksomheder
03-05-22SKM2022.228.HRArbejdsudleje – håndværksopgaverDomUdenlandsk arbejdskraft
04-05-22SKM2022.229.SRAndele i solcelle- og vindmølleanlæg - skematiske reglerBindende svarVirksomheder
04-05-22SKM2022.230.ØLRSagsomkostninger – særlige grundeKendelseNår man vil klage
04-05-22SKM2022.231.VLROmkostningsgodtgørelse – hæftelse - aftalegrundlagDomOmkostningsgodtgørelse
05-05-22SKM2022.232.SRTidspunktet for underskuddets endelighedBindende svarSelskabsbeskatning
05-05-22SKM2022.233.SKTSTGenoptagelse, ændring af praksis - opgørelse af afskrivningsgrundlaget for distributionsnet mv. i varmeforsyningsselskaber - styresignalStyresignalSelskabsbeskatning
05-05-22SKM2022.234.SRskattemæssig transparent - udenlandsk trust - pensionsordning - båndlagt kapitalBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
05-05-22SKM2022.235.ØLRHovedanpartshaver skulle beskattes efter ligningslovens § 16 E af anpartsselskabets lån til samleverDomAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
06-05-22SKM2022.236.SRSkattemæssig transparens for fransk værdipapirfondBindende svarAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
06-05-22SKM2022.237.SRMoms - Bygning af skibe - Momsfritagelse - Historiske skibeBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
06-05-22SKM2022.238.SRMoms - foreningsejet skib - momsfritagelseBindende svarMomsfritagelse og -godtgørelse
06-05-22SKM2022.239.BRMellemregningskonto – efterpostering ikke godtgjort – skønsmæssig fastsættelse af løn – hovedanpartshaverDomPersonlig indkomst
09-05-22SKM2022.240.ØLRIndkomstskattepligtig af arveforskudDomPersonlig indkomst
09-05-22SKM2022.241.HRSalg af underskudsselskab – afskæring af underskudsfremførselDomSelskabsbeskatning
09-05-22SKM2022.242.SRHybrid kernekapital - vedhængende renterBindende svarKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
09-05-22SKM2022.243.SREjendomsavance - genanbringelse - ægtefællerBindende svarEjendomsavancebeskatning
09-05-22SKM2022.244.SRMinkfarm - erstatning - ægtefællerBindende svarVirksomheder
09-05-22SKM2022.245.SRMinkfarm - erstatning - virksomhedsordningen - hævningBindende svarVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
10-05-22SKM2022.246.SRDispensation til nedsat pensionsudbetalingsalder for kabinepersonale og piloterAfgørelsePensionsafkastbeskatning (PAL)
10-05-22SKM2022.247.VLRFradrag driftstab – interesseforbundne parter – sædvanlig driftsrisikoDomFradrag og afskrivninger
10-05-22SKM2022.248.SRBeskatning af amerikanske pensionsordninger - dobbeltbeskatning - lempelseBindende svarPensionsafkastbeskatning (PAL)
11-05-22SKM2022.249.SRAktieombytning efterfulgt af likvidation af selskabBindende svarSelskabsbeskatning
12-05-22SKM2022.250.SRHjemmekontor i Danmark udgjorde fast driftsstedBindende svarSelskabsbeskatning
12-05-22SKM2022.251.SKTSTPålæg af oplysningspligt efter skattekontrollovens § 62, stk. 1 og 2 - handel med virtuel valutaSKM-meddelelseKontrolbestemmelser
12-05-22SKM2022.252.VLRMoms – Omvendt betalingspligt – Momslovens § 46, stk. 1, nr. 2 – EU-erhvervelser – Levering og installering af udenlandske varer i Danmark – ListeindberetningDomMomspligt
16-05-22SKM2022.253.ØLRBitcoin – mining – ikke-erhvervsmæssig virksomhed – hobbyvirksomhed – vederlagsnæringDomPersonlig indkomst
16-05-22SKM2022.254.LSRAfslag på anmodning om genoptagelse af ejendomsvurderingen for 2006 i henhold til skatteforvaltningslovens § 33, stk. 4AfgørelseNår man ønsker en sag genoptaget
16-05-22SKM2022.255.SRMomsfri virksomhedsoverdragelse - udlejningsejendomme og byggegrundeBindende svarMomspligt
16-05-22SKM2022.257.LSRAktieindkomst – Fradrag for tab på unoterede aktierAfgørelseKapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten
16-05-22SKM2022.258.LSRVurderingsstyrelsens ekstraordinære genoptagelse af ejendomsvurdering - Virkningstidspunktet for ejendomsvurderingAfgørelseNår man ønsker en sag genoptaget
16-05-22SKM2022.259.LSRSAFE – Konvertibel obligationAfgørelseAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
16-05-22SKM2022.260.ØLRUdlån fra virksomhedsordning – erhvervsmæssig tilknytning - hævningDomVirksomhedsordningen og kapitalafkastordningen
16-05-22SKM2022.261.BRStraf– prøvesag – løse pantetiketter – markedsført uden korrekt pantmærkningDomStraf
16-05-22SKM2022.262.ØLRStraf – momssvig – chokoladeafgiftssvig – erstatningDomStraf
16-05-22SKM2022.263.BRIkke fradrags- eller afskrivningsret for udgift til opsigelse af service provider aftaleDomFradrag og afskrivninger
17-05-22SKM2022.264.LSRMomspligt – Udlejning af ferielejlighedAfgørelseMomspligt
17-05-22SKM2022.265.LSROmberegnet grundværdi 2019AfgørelseEjendomsvurdering
18-05-22SKM2022.266.LSRRefusion af udbytteskat – Udenlandsk investeringsinstitutAfgørelseSelskabsbeskatning
18-05-22SKM2022.267.SRSkattepligtig aktieombytning - vederlag i aktier og kontanter - strukturtilpasning - omgåelseBindende svarSelskabsbeskatning
18-05-22SKM2022.268.SRBeskatning af carried interestBindende svarSelskabsbeskatning
18-05-22SKM2022.269.SKTSTSkattefri aktieombytning af kapitalandele i Norva24 Holding AS med kapitalandele i Norva24 Group ABAfgørelseAktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
18-05-22SKM2022.270.BRGodtgørelse af elektricitetsafgift – proces- eller komfortkøling i butikslokaleDomGenerelt om punktafgifter
20-05-22SKM2022.271.BRFri bil – rådighed – bopæl – skærpet formodning – lavt kilometertal – kommissionDomPersonlig indkomst
20-05-22SKM2022.272.ØLREkstraordinær genoptagelse og retsbeskyttet forventningDomPersonlig indkomst