Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.B.4.4 Undtagelse metode 2: Den finansielle sektor § 4, stk. 2, nr. 1.