Dato for offentliggørelse
07 Feb 2017 10:49
Serienummer
P nr. 29
Resumé

Pjecen beskriver reglerne for, hvornår du kan få dækket dine udgifter til sagkyndig bistand mv., når du har klaget i en skatte- og afgiftssag (omkostningsgodtgørelse). Du kan blandt andet læse om, hvem der har ret til at få godtgørelse, og i hvilke sager du kan søge om at få godtgørelse.

Hvad er nyt?

Pjecen er opdateret med ændringer jf. bekendtgørelse nr. 513 af 19. maj 2017 med virkning fra 1. juli 2017.

ISBN-nummer
978-87-417-0091-5
Ansvarlig styrelse
Fælles