Dato for offentliggørelse
16 Jan 2019 12:30
Serienummer
S nr. 57
Resumé

Vejledningen handler om obligatorisk indberetning af udbytte, udlodning, geninvestering og beholdning af alle typer af investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, investeringsselskaber, A/S-selskaber der omfattes af reglerne for et investeringsselskab, akkumulerende skattepligtige investeringsinstitutter og kontoførende investeringsforeninger.

I vejledningen benævnes alle ovenstående typer som investeringsbeviser.

Indberetningspligten følger reglerne i lovbekendtgørelse nr. 1264 af 31. oktober 2013 om skattekontrol med senere ændringer (Skattekontrolloven). Indberetningen af udbytte, udlodning, geninvestering og beholdning af investeringsbeviser mv. følger reglerne i skattekontrollovens § 10 A.

De nærmere regler fremgår af bekendtgørelse nr. 890 af 10. juli 2015, kapitel 23 om indberetningspligter mv. efter skattekontrolloven med senere ændringer.

Hvad er nyt?

Vejledningen er omskrevet i ny struktur med flere afsnit.
Feltnumrene er ændret, men datastrukturen er uændret i forhold til sidste år. Feltnumrene er ændret tilsvarende på blanketterne. 

xVejledningen udgives i en ny version, idet der er foretaget ændringer vedrørende aktiesparekontoen, der er vedtaget med virkning fra 1/1-2019. x

ISBN-nummer
978-87-417-0454-8
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter