Dato for offentliggørelse
18 Dec 2019 15:20
Serienummer
E nr. 41
Resumé

Denne vejledning indeholder de regler, der gælder for virksomheders køb og salg af varer (herunder transportmidler) inden for EU.

Hvad er nyt?

Opdateret udgave med rettede henvisninger og ny tekst.

ISBN-nummer
978-87-417-0821-8
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen