Dato for offentliggørelse
05 Feb 2021 11:25
Serienummer
E nr. 41
Resumé

Denne vejledning indeholder de regler, der gælder for virksomheders køb og salg af varer (herunder transportmidler) inden for EU.

Hvad er nyt?

Opdateret udgave med rettede henvisninger og ny tekst.

ISBN-nummer
978-87-417-0950-5
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen